INFORMACJE OGÓLNE I DEFINICJE

1. Właścicielem Sklepu internetowego agaprusmen.pl (zwanego dalej „Sklepem”) jest Agnieszka Prus Works, ul. Glogera 3/24, 02-051 Warszawa, NIP: 1181931871.

2. Sklep prowadzi sprzedaż internetową Bonów Podarunkowych na usługę szycie butów i pasków na miarę. Wysyłka jest realizowana z Polski.

3. Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem adresu email: studio@agaprusmen.pl oraz pod numerem telefonu +48 507 021 707.

4. Właściciel Sklepu jest jednocześnie Producentem sprzedawanych produktów z siedzibą w Warszawie przy ul. Glogera 3/24.

5. Zamawiający to osoba wykupująca Bon, Osoba Obdarowana to klient, dla którego produkt jest wykonywany.

ZAMÓWIENIE I REALIZACJA – BONY

1. Zamówienie za pośrednictwem Sklepu może złożyć: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat / osoba prawna / jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”)

2. Zamówienia w Sklepie można składać za pośrednictwem strony agaprusmen.pl.

3. Zamówienia mogą być składane codziennie 24h na dobę, nie wyłączając weekendów i Świąt.

4. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze w godzinach 10:00-17:00.

5. Każde zamówienie, które zostaje przyjęte do realizacji, potwierdzamy poprzez automatyczny e-mail, wygenerowany przez Sklep. W przypadku przedpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po potwierdzeniu zrealizowania płatności.

6. Przy składaniu zamówień Zamawiający podaje: rodzaj zamawianego Bonu / imię i nazwisko Osoby Obdarowanej / adres, na jaki bon ma być dostarczony / sposób dostawy / sposób płatności.

7. Zamówienia są dostarczane do Zamawiającego w przeciągu maksymalnie 5 dni roboczych.

8. Zamówienie jest dostarczane na adres podany przez Zamawiającego.

9. Płatność za dostawę pokrywa Zamawiający.

10. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych.

11. Zamówienie realizowane jest w cenie, która w momencie jego składania obowiązywała na dany produkt i była wyszczególniona przy dokładnym opisie produktu.

12. Sklep ma prawo organizować oraz odwoływać wszelkiego rodzaju promocje i wyprzedaże, może także zmieniać ceny produktów. Każde zamówienie jest realizowane w cenie, jaka w momencie jego składania była wyszczególniona przy składanym produkcie, więc wszystkie zamówione towary przed wejściem zmiany, zostają wysyłane w cenie sprzed modyfikacji. W przypadku przedpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po potwierdzeniu zrealizowania płatności.

13. Promocji i rabatów w sklepie nie można łączyć, chyba, że regulamin danej promocji mówi inaczej. Każda pomyłka ze strony systemu obsługującego sklep, która połączy promocje, powoduje, że zamówienie jest nieważne.

14. Kwoty podane w sklepie dotyczą oferty internetowej.

15. Ceny w Sklepie dotyczą jedynie zamówień złożonych indywidualnie przez Zamawiającego przez Internet na stronie internetowej: http://agaprusmen.pl.

16. W przypadku chwilowego braku towaru bądź wyczerpania zapasu danego produktu, Zamawiający jest informowany o tym drogą elektroniczną lub telefoniczną i ustalany jest dalszy przebieg zdarzeń, taki jak anulacja zamówienia lub przedłużenie czekania na jego realizację.

17. Jeżeli Zamawiający nie zgodzi się na zmianę czasu realizacji zamówienia ze względu na braki magazynowe, zamówienie może zostać anulowane w całości bądź jedynie w pozycji, która prowadzi do wydłużenia czasu realizacji zamówienia.

18. W przypadku wątpliwości dotyczących zamówienia, Sklep ma prawo skontaktować się z Zamawiającym pod podany przez niego adres e-mail.

19. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, jeśli Zamawiający poda błędny adres dostawy.

20. Do każdej przesyłki Sklep dołącza dowód zakupu: paragon fiskalny.

21. Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się ze Sklepem pod podanymi wyżej danymi kontaktowymi (telefon lub e-mail).

22. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym agaprusmen.pl jest prawnie wiążącą umową Sprzedaży pomiędzy Agnieszka Prus Works, a Zamawiającym.

PŁATNOŚCI – BONY

1. Dokonując zakupu w Sklepie Zamawiający ma możliwość opłacenia zamówienia przy pomocy przelewu bankowego, płatności elektronicznej w systemie Przelewy24 lub płatności przy odbiorze w siedzibie stacjonarnej Sklepu przy ul. Glogera 3/24 w Warszawie gotówką lub kartą płatniczą.

2. Operatorem e-przelewów i kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3. Wybierając przelew, Zamawiający dokonuje przelewu bankowego za zamówiony towar na poniższe dane: Agnieszka Prus Works, Glogera 3/24 02-051 Warszawa PL28195000012006038346400002 (Idea Bank)

4. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność za zamówienie została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

REALIZACJA BONU – ZAMÓWIENIA NA BUTY I PASKI

1. Cena Bonu na buty jest zaliczką na poczet usługi uszycia butów na miarę dla Osoby Obdarowanej przez Producenta.

2. Cena Bonu na pasek jest pełną kwotą ceny uszycia paska na miarę dla Osoby Obdarowanej. Specjalne zamówienia na paski np. z nietypowych skór wyceniane są indywidualnie. W takim wypadku cena Bonu na pasek jest zaliczką.

3. Po otrzymaniu Bonu Osoba Obdarowana kontaktuje się z pracownią w celu umówienia spotkania w wybranym terminie. Na spotkaniu zdejmowana jest miara i spisany zostaje Formularz Zamówienia zawierający ustalenia dotyczące modelu butów lub paska, materiałów, detali wykończenia i terminów realizacji oraz przymiarki, jeśli przymiarka została zaplanowana.

4. Data podpisania Formularza Zamówienia przez Zamawiającego lub Osobę Obdarowaną rozumiana jest jako data rozpoczęcia realizacji Zamówienia na wykonanie butów lub paska przez Producenta. Formularz Zamówienia jest jednocześnie Umową Sprzedaży.

5. Po zakończeniu realizacji zamówienia Producent powiadamia o tym fakcie Zamawiającego oraz Osobę Obdarowaną i proponuje termin odbioru w siedzibie Producenta. Przy odbiorze produktu Zamawiający wpłaca brakującą część wartości Zamówienia gotówką lub kartą płatniczą. Zapłata może być również dokonana w formie przedpłaty przelewem na konto Producenta.

6. Zamawiający lub Osoba Obdarowana podpisuje Potwierdzenie Odbioru produktu jednocześnie potwierdzając jego zgodność z Umową.

7. Bon ważny jest 6 miesięcy od daty zakupu, co oznacza że oferta cenowa obowiązująca w dniu zakupu pozostaje niezmienna do daty wpisanej na Bonie. Jeśli Bon będzie realizowany po upływie wskazanego terminu, a cennik ulegnie zmianie, Zamawiający będzie zobowiązany dopłacić różnicę w cenie.

8. W przypadku niestawienia się Osoby Obdarowanej w pracowni przez 3 lata od daty zakupu Bonu, czyli wpłaty zaliczki na poczet zamówienia, zgodnie z panującym stanem prawnym Zamawiający traci prawo roszczenia o zwrot zaliczki.

GWARANCJA PRODUCENTA I SERWIS PRODUKTÓW

1. Producent daje bezterminową gwarancję za swoje produkty w zakresie solidności ich wykonania i jakości użytych materiałów. Wady powstałe poprzez niewłaściwe użytkowanie produktu nie podlegają reklamacji.

2. Zużycie będące konsekwencją poprawnej eksploatacji produktu np. starcie zelówki czy fleków w butach nie są podstawą do reklamacji. Serwisowanie produktów Producent wykonuje odpłatnie według aktualnego Cennika Napraw znajdującego się w siedzibie Producenta.

3. Producent zobowiązuje się poprawiać pasowanie butów również po zakończeniu realizacji zamówienia, o ile w międzyczasie nie zmieni się przedmiot dopasowania, czyli stopy klienta nie ulegną znaczącej zmianie np. poprzez zabieg medyczny.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ – REZYGNACJA Z BONU

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Zamawiającego weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Sprzedaży, Zamawiający informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres: Agnieszka Prus Works, Glogera 3/24, 02-051 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: studio@agaprusmen.pl)

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Zamawiający wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Zamawiającemu zwracane są otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

5. Jeśli w terminie 14 dni od zakupu Bonu Osoba Obdarowana odbędzie spotkanie w pracowni, na którym zostanie zdjęta miara i ustalone szczegóły zamówienia, odstąpienie od umowy Sprzedaży Bonu jest dalej możliwe. W takim wypadku Zamawiającemu zwrócona zostanie wpłacona kwota pomniejszona o 200 zł opłaty za spotkanie w przypadku Bonu na buty i pomniejszona o 100 zł w przypadku Bonu na pasek.

6. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

ZWROTY I REKLAMACJE – BUTY I PASKI

1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w wypadkach umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Dlatego jeśli zamówienie na wykonanie butów lub paska zostało rozpoczęte lub zakończone Zamawiający nie ma możliwości odstąpienia od umowy. Umową w tym wypadku jest Formularz Zamówienia spisany w obecności Osoby Obdarowanej podczas pierwszej wizyty w siedzibie Producenta.

2. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z zamówienia w trakcie jego realizacji Producent zatrzymuje wpłaconą przez Zamawiającego zaliczkę jako rekompensatę poniesionych kosztów pracy i materiałów. Zaliczką na buty jest cena wykupionego Bonu. W przypadku Zamówienia na pasek Producent zatrzymuje 30% ceny wykupionego Bonu.

3. Gdy produkt ma wadę, Zamawiający może zgłosić reklamację i żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Producent wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub go naprawi.

4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

5. Zgłoszenie reklamacji należy wysłać na adres studio@agaprusmen.pl. Powinno ono zawierać Formularz Zamówienia oraz opis reklamacji. Reklamowany towar należy przesłać na adres: Glogera 3/24, 02-051 Warszawa, z dopiskiem „reklamacja”/”zwrot” lub dostarczyć osobiście.

6. Producent w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

7. Zamiast żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Zamawiający ma prawo żądać wymiany lub naprawy towaru. Producent może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

8. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Producent – w zależności od sposobu załatwienia reklamacji – odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego (lub Klient odbiera produkt osobiście), zwraca odpowiednią część ceny w związku z jej obniżeniem lub, w przypadku odstąpienia od umowy, zwraca należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

9. W przypadku sporu w związku z odrzuceniem reklamacji przez Producenta ze względu na wadę towaru powstałą przez niewłaściwe użytkowanie towaru przez Zamawiającego, Producent zanim odeśle produkt Zamawiającemu, może zlecić wykonanie opinii niezależnego Rzeczoznawcy.

10. Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Agnieszka Prus Works, Glogera 3/24, 02-051 Warszawa.

2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stronie agaprusmen.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

3. Zamawiający może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym jeśli wyrazi na to zgodę.

4. Zamawiający może anulować zgodę na otrzymywanie materiałów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: studio@agaprusmen.pl.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny ale niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

6. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i adresowych oraz ich poprawiania.